Kære læser
NB-Social er gået på sommerferie. Vi vender tilbage igen i uge 32 med nye nyhedsbreve om socialområdet.
Du er meget velkommen til at læse nogle af vores tidligere artikler her på sitet.

Med venlig hilsen
Mads Høyer, Redaktør

Fire ud af ti unge uden job og uddannelse har handicap

"På langt sigt bliver man nødt til at se på, hvordan vi kan forbedre inklusionen i folkeskolen og være opmærksomme på de elever, der har handicaps så tidligt som muligt," siger Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer.
Hvis man vil gøre noget med antallet af unge uden uddannelse eller arbejde, så skal man fokusere på unge med handicap. De udgør 40 procent, viser ny analyse. Ifølge Danske Handicaporganisationer er der både en kort og langsigtet løsning.
Ankestyrelsen har omgjort 79 sager om tvangsfjernelser i løbet af to år. Det er et lavt tal ifølge seniorforsker Mette Lausten.

Ankestyrelsen har kun omgjort 79 tvangsanbringelser

Ankestyrelsen omgjorde 79 sager om tvangsanbringelser i 2020 og 2021. Det er ifølge forsker bemærkelsesværdig få, når man tager travlheden i kommunerne i betragtning.
Når flere får diagnoser, vil prisen på taxikørsel også stige. Det fortæller Kurt Houlberg.

Stor regning: Taxikørsel for millioner til børn med særlige behov

Takket være corona og flere børn med særlige behov har de fire store byer brugt mange millioner på taxikørsel i 2021. Bare i Københavns Kommune brugte man mere end 85 millioner.
Hvor langt må man gå når man hyrer private vagtselskaber ind på et regionalt botilbud?

Brug af private vagter på sociale tilbud

Sikkerhed på sociale botilbud dukker jævnligt op i medierne, særligt når det går galt, men må man hyre et vagtselskab til at bistå og træne personalet? Eksperterne siger nej, men i Region Nordjylland mener man ikke, at man har overtrådt loven.
Forhandlingerne på handicapområdet fortsætter nu efter sommerferien.

Handicapforhandlingerne udskudt til efter sommerferien

Regeringens forhandlinger på handicapområdet er nu udskudt til efter sommerferien. 'Ministeren har ikke fremlagt nogle bud på, hvordan hun vil løse de centrale problemer på området,' siger Enhedslisten.

Ankestyrelsens Danmarkskort: Fald i omgørelsesprocenten på handicapområdet

Ankestyrelsen er kommet med sine Danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter på socialområdet generelt, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. På alle områder er omgørelsesprocenten faldet.
I Norddjurs Kommune er der som i flere andre østjyske kommuner ikke mulighed for flere kommunebetalte ture til og fra sygehuset, selvom genoptræningsperioden endnu ikke er slut.

Stor forskel i tilbud om kørsel til borgere med handicap

Susanne Hvids kommune tildeler ikke ekstra handicapkørsler, mens andre østjyske kommuner gør det efter en individuel vurdering. Se hvilke kommuner her.
Annonce

Seneste nyt fra Ritzau

Jobopslag

Tema: Børn og unge

Tema: Handicap

Tema: Udsatte

Se din kommune: Lille stigning i andelen af udsatte børn og unge

Andelen af udsatte børn og unge er steget de seneste fem år. Det er særligt børn og unge i forebyggende foranstaltninger, der driver udviklingen. Til gengæld iværksættes der færre anbringelser. Se din kommune her.
Socialchef i Halsnæs, Jakob Jensen, efterspørger fokus på psykiatrien.

Socialchef efterlyser løft af psykiatrien

Hvis man virkelig vil gøre noget for socialt udsatte, så er det psykiatrien, man skal løfte. Det mener socialchef Jakob Jensen, der blandt andet gerne vil have øget kapaciteten i behandlingspsykiatrien.