Sådan skabes der job til alle

Del artiklen:

Ledighedsprocenten i Danmark er rekordlav og lyder på kun 2,5 % af arbejdsstyrken. Umiddelbart virker det
derfor ikke til, at det er svært at få et arbejde. Virkeligheden er dog en helt anden for personer, som har
andre udfordringer end ledighed. For denne målgruppe oplever JOBINPLACE succes med IPS-metoden.

Det kan være svært for borgere med andre problemer end ledighed at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Konsulentvirksomheden JOBINPLACE mener dog, at der findes et job til alle, og de har siden firmaets start i 2008 specialiseret sig i at hjælpe ledige med komplekse udfordringer videre i uddannelse eller job – hele tiden med fokus på det enkelte menneske. JOBINPLACE oplever succes med brugen af IPS-metoden (Individuelt planlagt job med støtte). IPS-metoden er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, der oprindelig er målrettet mennesker med psykiske diagnoser eller sårbarhed, som har et ønske om, og er motiveret for at komme i job. Det har vist sig, at IPS-metoden også kan anvendes på borgere, der ikke er tilknyttet psykiatrien, men har lige så komplekse udfordringer. IPS adskiller sig fra de fleste traditionelle vejlednings-/opkvalificeringsindsatser ved at være en stringent systematisk og velafprøvet metode.

JOBINPLACE har i samarbejde med Jobcenter Horsens i november 2021 fået tildelt midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, til et 2-årigt projekt, ”Job til alle”, hvor målgruppen er dagpengemodtagere +50 år, langtidsledige og potentielt langtidsledige. ”Indsatsmodellen er IPS-metoden, idet vi tror på, at IPS-metoden også kan have en signifikant bedre beskæftigelseseffekt for andre målgrupper end den oprindelige målgruppe. IPS-metoden er en stringent metode, så når vi følger den, og gør brug af metodens værktøjer, når vi resultaterne.” siger Gyda Otzen, IPS-Supervisor hos JOBINPLACE.

Succesen skabes i virksomhederne
JOBINPLACE ved, at virkeligheden virker, og at borgerens vej til selvforsørgelse er en individuel udviklings- og jobskabelsesproces i tæt samarbejde med virksomhederne, med støtte fra dem som fagpersoner. Særligt jobskabelsesprocessen, eller jobdevelopment, er et vigtigt element i IPS-metoden og noget der passer godt ind hos JOBINPLACE: ”Et jobdevelopment mindset matcher vores filosofi om at tage afsæt i borgerens præferencer, ønsker og erfaringer, og ud fra det udvikler, former og skaber vi jobmuligheder, som matcher arbejdsmarkedets behov.” siger Helena Schjoldager, partner i JOBINPLACE. Overordnet set er virksomhederne en vigtig og central brik for at lykkedes, da det er her borgerens ønsker kan realiseres. JOBINPLACE oplever i deres arbejde med IPS et konstruktivt samspil med virksomhederne både for borgere med og uden komplekse problemstillinger. ”Uden virksomhederne lykkes vi ikke” siger Helena Schjoldager.

Bred faglighed skaber succes
En af årsagerne til at JOBINPLACE oplever succes med deres arbejde, er fordi de arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Udover IPS-metoden arbejder JOBINPLACE også med Empowerment, og tilbyder opkvalificerende forløb for fagpersoner. Ifølge Helena Schjoldager, så kan JOBINPLACE noget helt specielt, da de besidder en ukuelig vilje til at lykkes, og de er villige til at gå den ekstra mil, være vedholdende og tænke kreativt i arbejdet for at borger og virksomhed kan finde hinanden.

Hos JOBINPLACE glæder man sig over, at IPS-metoden, i samarbejde med regionerne og psykiatrien, bliver mere udbredt nu. I den forbindelse er JOBINPLACE også altid åben for dialog med kommuner, der kunne ønske at tilegne sig en viden om IPS-metoden. De tilbyder nemlig kommunernes ledelse og medarbejdere en introduktion til IPS-metoden, samt en løbende sparring omkring metodefasthed og indsatsen som helhed. Hertil kommer, at JOBINPLACE tilbyder løbende sparring til beskæftigelsesrådgiverne omkring borgerne. Dette giver et godt samarbejde omkring borgerne, øget resultatskabelse og gensidig læring. ”En introduktion i IPS-metoden vil være en organisatorisk og ledelsesmæssig gevinst, da det giver et fælles sprog og en række nye værktøjer og kompetencer. Med IPS-metoden/mindset er vejen til varig beskæftigelse sikret.” siger Gyda Otzen.

Kontakt Helena 20334570 eller Gyda 23907944 for mere information.