Kulturministeriet får kritik for håndtering af coronahjælpepakker

Del artiklen:

Ansøger til covid-19-hjælpepakker fik udbetalt 10,8 millioner kroner mere, end ansøgeren var berettiget til.

Kulturministeriet har leveret en meget utilfredsstillende forvaltning af ministeriets tre største hjælpepakker under coronakrisen.

Det konkluderer Statsrevisorerne i en beretning mandag. Her bliver det slået fast, at kontrollerne har været utilfredsstillende.

– Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Kulturministeriet i forvaltningen af hjælpepakkerne ikke har gennemført kontroller, der i tilstrækkelig grad har forebygget fejludbetalinger og svig, lyder det blandt andet i beretningen.

– Statsrevisorerne finder det også meget utilfredsstillende, at Kulturministeriet har ændret tildelingskriteriet og udvidet ansøgerkredsen på kulturstøtteordningen i strid med det, Folketinget har vedtaget, lyder det videre.

Den nyvalgte formand for Statsrevisorerne, Troels Lund Poulsen (V), understreger, at “det er en alvorlig og skarp kritik, vi kommer med”.

Også selv om kritikken ligger inden for middelkategorien af den kritik, som Statsrevisorerne kan komme med.

– Det er en alvorligt løftet pegefinger, fordi man for det første slet ikke har haft styr på de midler, der er blevet udbetalt, i hvert fald i forhold til at sætte et kontrolregime op, der fungerer.

– Og for det andet at man har kørt over for rødt i forhold til, at man har lavet et aktstykke, hvor man ikke har holdt sig inden for rammerne af det aktstykke.

– Det er selvfølgelig også alvorligt, for så har man ikke haft lovgivningen på plads til at lave den yderligere udbetaling. Derfor kommer vi også til at forfølge denne sag til bunds, siger Troels Lund Poulsen ved et såkaldt doorstep på Christiansborg.

Statsrevisorerne er politisk udpegede og har til opgave at kontrollere statens udgifter. Det gør Statsrevisorerne i samarbejde med Rigsrevisionen, der ikke er politikere.

I beretningen nævnes et eksempel, hvor en ansøger i 2020 fik udbetalt det maksimale støttebeløb på 12 millioner kroner. Det skete ved at indsende et budgetskema og på tro og love erklære, at oplysningerne var korrekte.

Efterfølgende viste det sig, at ansøgeren kun havde ret til at få 1,2 millioner kroner i støtte.

Kulturministeriet sendte senere et tilbagebetalingskrav på de resterende 10,8 millioner kroner. Ansøgeren blev også politianmeldt, men vedkommende har fortsat ikke betalt millionerne tilbage.

Kulturministeriet tilrettelagde og udførte i alt 44 hjælpepakker under coronakrisen. Imens modtog ministeriet omkring 7200 ansøgninger om støtte på de tre største ordninger.

Ministeriet udbetalte i alt knap 1,3 milliarder kroner på de tre ordninger. I alt blev der udbetalt omkring 3,2 milliarder kroner på de 44 ordninger, der hørte under Kulturministeriet.

/ritzau/