Ensartethed og kvalitet i onboarding af nye sagsbehandlere

Del artiklen:

Selv om en lang uddannelse giver dyb viden, klæder den sjældent på til kommunal sagsbehandling. Det nikker både Line Møller Vestergaard, Line Rie Sejer Valbjørn og Ole Lousdal, ansatte i Holstebro Kommunes Teknik og Miljø-afdeling, ja til. Derfor står det offentlige Danmark over for en særlig opgave, når nye medarbejdere, med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde, skal onboardes. Holstebro Kommune har som noget nyt afprøvet en pakke onlinekurser fra Karnov, der har givet nyansatte indsigt i både forvaltningsloven og rammerne for arbejdet som offentlig ansat.

Selv om en lang uddannelse giver dyb viden, klæder den sjældent på til kommunal sagsbehandling. Derfor står det offentlige Danmark over for en særlig opgave, når nye medarbejdere, med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde, skal onboardes. Holstebro Kommune har som noget nyt afprøvet en pakke onlinekurser fra Karnov, der har givet nyansatte indsigt i både forvaltningsloven og rammerne for arbejdet som offentlig ansat.

”For mig har den største overraskelse været, hvor meget jura fylder, og hvor forsigtige vi skal være med procedurer for ikke at komme til at vejlede på en måde, så det bliver taget som en afgørelse. Onlinekurserne har givet mig en bevidsthed om de mange regler, og selv om de ikke ligger på rygraden endnu, er jeg meget bevidst, når jeg taler med borgerne”.

Det fortæller Line Møller Vestergaard, der har været ansat som miljømedarbejder i Holstebro Kommune i to måneder. Den 28-årige agrobiolog har speciale inden for landbrug og blev ansat i afdelingen Teknik og Miljø samtidig med 32-årige Line Rie Sejer Valbjørn, der er uddannet biolog. På trods af lidt erhvervserfaring blev også hun i første omgang overrasket over det omfattende behov for juridisk indsigt, jobbet som sagsbehandler kræver, og hun fortæller:

”På kandidatuddannelsen valgte jeg faktisk et fag om jura og forvaltning, men der blev malet med meget bred pensel. Derfor suger jeg alt det til mig, som jeg lærer på onlinekurserne her, og derudover vil jeg gerne lære at bruge Karnov Kommune. Det kræver indsigt i de mange regler at være kreativ inden for lovgivningens rammer og kunne løse borgernes problemer bedst muligt”.

Fordel at gennemføre kurser med andre

Som en del af onboarding-forløbet i Holstebro Kommune har Line Rie Sejer Valbjørn og Line Møller Vestergaard sammen med to andre nyansatte taget onlinekurserne fra Karnov sammen, og dét fremhæver de begge som en fordel:

”Når der har været noget, vi har været i tvivl om, har vi sat kurset på pause og talt om det, og dét har gjort, jeg har fået mere ud af det, end hvis jeg havde siddet alene. Nogle gange har de andre haft spørgsmål til noget, som jeg troede, jeg forstod, og så blev jeg alligevel klogere. At sidde flere sammen er selvfølgelig mindre effektivt i forhold til tid, men jeg har helt klart fået et bedre udbytte af kurserne ved at sidde sammen med andre, end jeg ville havegjort alene”.

Det siger Line Rie Sejer Valbjørn, og Line Møller Vestergaard er enig i, at det nok havde været mere effektivt at sidde alene. Alligevel ville hun ikke havde være foruden at tage kurserne sammen med de tre andre nyansatte, fortæller hun:

”En af de andre er jordbrugsteknolog, der med sin uddannelse er mere fokuseret på forvaltning – end os med en uddannelse som biologer. Alligevel har hun ikke været foran os andre i gennemførelsen af onlinekurserne. Vi har alle fire fået samme store udbytte på trods af vores forskellige uddannelsesbaggrunde”.

Ensartethed og kvalitet med onlinekurser

null

Som de fleste kommuner har også Holstebro forskellige sagsbehandlere i deres afdeling Teknik og Miljø. Ole Lousdal er teamleder i afdelingen og fortæller:

”Vi har en bred sammensætning af agronomer, teknologer, biologer og ingeniører, der kommer fra hver deres studieretning og som regel uden juridisk ballast eller viden om forvaltning. De skal selvfølgelig klædes på til at arbejde i en kommune, og det skal de fra dag ét, for der er virkelig meget, de skal lære. Der følger mange regler med jobbet som miljømedarbejder, der skal vejlede og hjælpe borgerne”.

Teknik og Miljø i Holstebro prøver kurserne fra Karnov som mulig måde at onboarde nye kollegaer i organisationen på. En naturlig og vigtig del af onboarding-forløbet er at blive klædt på i forhold til forvaltningsretlige regler og den grundlæggende juridiske metode. Hidtil har det frem for et onlinekursus været ansatte i afdelingen, der har stået for onboarding-forløbet, men i følge Ole Lousdal er det fint at afsøge nye veje:

”Det har været en chef eller teamleder, der stod for oplæringen, og de er lige så forskellige, som mennesker jo er. For at sikre ensartethed og kvalitet prøver vi kurserne af. Fordelen ved onlinekurser er også, at vi ikke er afhængige af, at nogen har tid til oplæring. Især for vores juridiske afdeling har det været en udfordring at samle og sætte tid af, fordi vi ansætter løbende. Det er en stor fordel, at de nyansatte kan gå i gang med oplæring via onlinekurserne med det samme, så de får en forvaltningsretlig ramme, de kan navigere inden for”.

Se kurser for sagsbehandlere

Sagsbehandlere som problemløsere

Hverken Line Rie Sejer Valbjørn eller Line Møller Vestergaard forestillede sig, at de skulle få job i en kommunal forvaltning, og både kursernes omfattende indhold og hverdagen har budt på overraskelser. Line Rie Sejer Valbjørn lægger ud:

”Endnu har jeg ikke haft så mange sager og så meget borgerkontakt, men når jeg har, er jeg ekstremt opmærksom på, hvad jeg må sige. Det bliver nok nemmere med erfaring og rutine, men jeg tror altid, jeg vil have brug for et opslagsværk som Karnov Kommune, for der er mange regler. Det er svært at være kreativ inden for lovens faste rammer, men jeg synes virkelig, folk herinde er gode til at vejlede om regler, og det har været fedt at få rusket op i min forestilling af, hvad man egentlig laver i en kommune. Her løser vi problemer”.

Med en anelse indsigt i jysk beskedenhed virker de nyudklækkede miljømedarbejdere ret stolte af deres job, og det kommer sig dels af væsentligheden og dels af erkendelsen af jobbets indhold, der er lidt anderledes, end de forestillede sig, inden de startede. Sådan er det i hvert fald for Line Møller Vestergaard, indrømmer hun:

”Jeg havde da fordomme og var sikker på, at landmænd selvfølgelig ikke ville synes, det var rart at få besøg af en som mig. Jeg var bange for at blive en bussemand og skulle træffe ærgerlige afgørelser, men det er gået op for mig, at jeg mere yder en service. Når der er et problem, er vi i dialog om det. Hverken landmændene eller jeg står stejlt, men vi forsøger at finde den bedste løsning inden for de regler, der nu engang er. For de er der, og der er mange, så som sagsbehandlere har vi selvfølgelig brug for hjælp til at anvende dem korrekt”.

Effektiv onboarding

Karnov og Horten Advokatpartnerselskab udvikler i samarbejde relevante og kvalitetssikrede onlinekurser, der er målrettet kommunalansatte uden juridisk baggrund. Kurserne klæder brugerne på til at følge regler og lovgivning gældende for ansatte i den offentlige sektor og hæver niveauet for håndtering af de juridiske aspekter i kommunal sagsbehandling. De er særligt anvendelige ved oplæring af nye medarbejdere, der kommer med vidt forskellige baggrunde.

Kontakt Morten Boland for yderligere information på tlf. 23 98 14 17 eller mail morten.boland@karnovgroup.com. 

Læs mere om kurserne

”Udbyttet af onlinekurset var blandt andet, at medarbejderne begyndte at tale om lovgivningen og korrekt sagsbehandling; og at medarbejdere, der ellers ikke var bekendt med nærværende lovgivning, blev sat bedre ind i den.”

Sille Kobjevsky, Borgerservicechef, Rudersdal Kommune

Karnov Kommune – et uundværligt opslagsværktøj

Med mange års erfaring fra den juridiske branche kan Karnov nu også tilbyde et unikt værktøj til kommunerne. Med Karnov Kommune kan ikke-jurister nemt og effektivt fremsøge og fortolke juridisk information – særlig udvalgt til deres fagområde.

92% af kommunale sagsbehandlere fortæller, at Karnovs Noter øger deres forståelse af love og bekendtgørelser. 

Prøv Karnov Kommune her