Aarhus Kommune

  I Aarhus Kommune lægger de op til flere besparelser på handicapområdet.

  Sådan sparer Aarhus: Hjemtagning til egne tilbud og tilpasning af beskæftigelsesindsatsen

  Aarhus Kommunes finder blandt andet flere millioner kroner på at hjemtage borgere med handicap til egne tilbud og ved at omlægge beskæftigelsesområdet. Læs alle spareforslagene her.
  I Aarhus Kommune skal de finde 280 millioner kroner.

  Ny stor plan: Aarhus Kommune skifter gear på socialområdet

  Aarhus Kommune skifter gear på socialområdet og finder 280 millioner internt ved blandt andet at optimere og effektivisere. "Vi står ved en skillevej," siger rådmand Anders Winnerskjold.
  Både i Aarhus og Odense Kommune er der nye initiativer på handicapområdet.

  Aarhus og Odense Kommune laver nye handicapinitiativer

  I Aarhus Kommune har man netop lavet en ny samarbejdsaftale om beskyttet beskæftigelse, mens Odense Kommune har vedtaget deres nye handicappolitik.
  I Aarhus Kommune vil man i slutningen af oktober præsenterer flere detaljer om planen.

  Aarhus Kommune vil tøjle socialområdet med ny plan

  I Aarhus Kommune ser man hen imod et merforbrug på op imod 284 millioner kroner på socialområdet frem mod 2025. Derfor har kommunen besluttet at lave en plan.
  Social- og beskæftigelsesrådmand, Anders Winnerskjold (S), mener, at den nye økonomiaftale sætter velfærden under pres.

  Socialdemokratisk rådmand: Økonomiaftalen sætter velfærden under pres

  Den nye økonomiaftale kommer til at lægge et pres på velfærdssystemet. Sådan lyder dommen fra social- og beskæftigelsesrådmand, Anders Winnerskjold (S), i Aarhus Kommune.

  Forsker: Flere kommuner bør investere i bedre hjælp til psykisk belastede børn

  Aarhus Kommune investerer nu i at ansætte ti medarbejdere mere til indsatsen mod mistrivsel blandt børn og unge. Alle andre kommuner bør også opgradere deres PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), vurderer forskningschef.
  Generalsekretær for Røde Kors, Anders Ladekarl, kalder ensomhed en af vores største udfordringer.

  Danmark får sin første nationale ensomhedsstrategi

  Et nyt partnerskab med en række forskellige aktører skal bekæmpe den voksende ensomhed. Ældre Sagen og Røde Kors skal koordinere partnerskabet. I Aarhus Kommune er man allerede i gang med at bekæmpe ensomhed.
  Ny organisering i Aarhus Kommune skal skabe stærkere faglige miljøer på voksenhandicapområdet

  Aarhus Kommune omorganiserer på handicapområdet

  Behovet for stigende specialisering får Aarhus Kommune til at omorganisere på handicapområdet. Tre geografiske borgercentre bliver til fire fagligt specialiserede centre.

  Ny prognose: Et merforbrug på 170 mio. på socialområdet i Aarhus

  En ny prognose for det specialiserede socialområde fra socialforvaltningen i Aarhus Kommune forventer et merforbrug på 170 millioner kroner.
  Aalborg Kommune er blandt de nye leverandører på voksenområdet.

  Flere kommuner skal levere ekspertviden de næste fem år

  Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) har udpeget de leverandører, der de næste fem år skal levere ekspertviden til hele landet. Flere kommuner er på listen.