Anbringelser

  Evalueringsudkast frifinder kommunerne på socialområdet

  Et fortroligt evalueringsudkast af det specialiserede socialområde er blevet voldsomt kritiseret fra stort set alle sider, men hvad står der egentligt? NB-Social har fået adgang til dokumentet og gennemgår her hovedtrækkene.
  Det ikke er første gang, at ø-kommunen Langeland er i søgelyset for sin forvaltning af lovgivningen på børnesocialområdet.

  Ø-Kommunes håndtering af børnesager atter i søgelyset

  Langeland Kommunes håndtering af børnesager vækker opsigt. Kommunen er meldt til Ombudsmanden og Ankestyrelse, og ministeren skal i samråd. Vi bringer et overblik over sagen.
  Corona-nedlukningerne har ifølge Forældrerådgivningen tilsyneladende haft negativ betydning, for de børn som har udfordringer med trivsel og læring

  Forældre efterspørger i stigende grad rådgivning til samarbejdet med kommunen

  Mange forældre oplever, at adgangen til kommunernes børnesocialområde er så vanskelig, at rådgivning er nødvendig. Det viser en ny rapport, hvor der er en stor stigning i efterspørgslen på hjælp fra Forældrerådgivningen.
  Figuren viser den nuværende cirkulære ansvarsfralæggelse, hvor myndigheder henviser til hinanden, og ingen tager ansvar, fremgår det af handlingskataloget fra #enmillionstemmer.

  Handicapreform – Det er os det handler om

  Kommunerne både visiterer, driver og betaler ydelserne på handicapområdet og medvirker til en central interessekonflikt, hvor økonomi kommer forud for behov og faglighed, og skaber en cirkulær ansvarsfralæggelse. Det fremgår af et nyt inspirationskatalog til en handicapreform.
  Et forbud mod privatejede sociale tilbud svigter ikke bare de udsatte borgere, der mister deres tilbud. Skriver Laust Westtoft i dette indlæg.

  Opråb: Vi har brug for de sociale iværksættere

  Regeringen har sat en farlig kurs for velfærdssamfundet, hvis den skubber privat entreprenørskab, knowhow og kapital ud på sidelinjen med et forbud mod privatejede sociale tilbud. Den svigter ikke kun de udsatte borgere. Den udskriver samtidig en stor regning til skatteyderne. Har Socialministeren de penge?