Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har omgjort 79 sager om tvangsfjernelser i løbet af to år. Det er et lavt tal ifølge seniorforsker Mette Lausten.

Ankestyrelsen har kun omgjort 79 tvangsanbringelser

Ankestyrelsen omgjorde 79 sager om tvangsanbringelser i 2020 og 2021. Det er ifølge forsker bemærkelsesværdig få, når man tager travlheden i kommunerne i betragtning.

Ankestyrelsens Danmarkskort: Fald i omgørelsesprocenten på handicapområdet

Ankestyrelsen er kommet med sine Danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter på socialområdet generelt, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. På alle områder er omgørelsesprocenten faldet.
Ifølge dr.jur i forvaltningsret Frederik Waage vil en forvaltningsdomstol være imod dansk retspraksis.

Forvaltningsekspert afviser forvaltningsdomstol

Skal Ankestyrelsen erstattes med en forvaltningsdomsstol? Ifølge dr.jur i forvaltningsret Frederik Waage er det både urealistisk og et brud på den danske retstradition.

Børnesagsbarometret: Kommunerne har problemer med tidsfrister og inddragelse

I over 65 procent af tilfældene overholder kommunerne ikke tidsfristen for den børnefaglige undersøgelse. Derudover er der ved 45 procent af sagerne ikke afholdt en børnesamtale inden en afgørelse.
”Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres. Så de får en reel ny start,” sagde Statsminister Mette Frederiksen i hendes nytårstale i 2020.

Adoption som social indsats steg efter statsministerens nytårstale

Bortadoptioner som social indsats er steget efter statsministerens anbefaling i nytårstalen 2020, viser tal fra Ankestyrelsen. Samtidig viser en ny vidensindsamling fra VIVE, at børn, der bortadopteres, udvikler sig mere positivt end ved andre anbringelsesformer. Der er dog et men.

Ankestyrelsen afviser at have ændret praksis på handicapområdet

Selvom Ankestyrelsen anerkender, at der er sket et stort fald i omgørelsesprocenten på handicapområdet, afviser styrelsen, at de har foretaget praksisændringer. Sanne Møller fra Embedsværket kalder det et ikke-svar.

Ankestyrelsens Danmarkskort: Fald i omgørelsesprocent rejser spørgsmål

Der er sket et relativt stort fald i omgørelsesprocenten for paragrafferne, der bruges til Ankestyrelsens Danmarkskort for handicapområdet. Sanne Møller fra Embedsværket undrer sig over det pludselige fald.

Ankestyrelsen omgjorde færre kommunale klagesager

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at de omgjorde færre kommunale klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2021 sammenlignet med året før.

Nyt fra Ankestyrelsen: Mere kompetence til forstanderen og mindre til socialtilsynet

Ankestyrelsen fastsætter praksis for bortvisning af beboere på visse boformer og fastslår ny praksis for socialtilsynenes kompetence i forhold til tv-overvågning. Det sidste kan få betydning for tidligere afgjorte sager.
Det ikke er første gang, at ø-kommunen Langeland er i søgelyset for sin forvaltning af lovgivningen på børnesocialområdet.

Ø-Kommunes håndtering af børnesager atter i søgelyset

Langeland Kommunes håndtering af børnesager vækker opsigt. Kommunen er meldt til Ombudsmanden og Ankestyrelse, og ministeren skal i samråd. Vi bringer et overblik over sagen.

Statsrevisorerne: Kommunerne laver for mange fejl på handicapområdet

Statsrevisorerne kritiserer, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i mere end en tredjedel af sagerne fra 2013-2021 på handicapområdet. Se din kommunes omgørelsesprocent her.
For to år siden undersøgte Ankestyrelsen 30 kommuner for, hvorvidt de havde handlet lovligt i deres brug af private handicapkonsulenter. (arkivfoto)

Private handicapkonsulenter spøger stadig

Et lokalt debatindlæg om en kommunes potentielle brug af private handicapkonsulenter har igen ført til spørgsmål til ministeren. Men hvorfor vil en kommune entrere med privatansatte sagsbehandlere, og kan borgerne sige fra?