Bosted

  I Landsforeningen for de sociale tilbud er de også meget bekymrede for de stigende energipriser.

  Sociale tilbud: Regeringen må ikke glemme os

  Det kan få store konsekvenser for borgere såvel som kommuner, hvis regeringen ikke også giver energihjælp til de sociale tilbud. Det mener Landsorganisationen for sociale tilbud.
  Hvor langt må man gå når man hyrer private vagtselskaber ind på et regionalt botilbud?

  Brug af private vagter på sociale tilbud

  Sikkerhed på sociale botilbud dukker jævnligt op i medierne, særligt når det går galt, men må man hyre et vagtselskab til at bistå og træne personalet? Eksperterne siger nej, men i Region Nordjylland mener man ikke, at man har overtrådt loven.
  Forsøger Social- og Ældreminister Astrid Krag endnu engang at komme af med de private sociale tilbud ved at få dem skrevet ud af Barnets Lov eller er der tale om en simpel fejl i et kæmpe lovarbejde?

  Private sociale tilbud er skrevet ud af lovudkast til ny lov

  Godt gemt i et 900 sider langt lovforslag som for øjeblikket er til høring i et fantomtempo, kan man læse at private sociale tilbud er skrevet ud af Barnets Lov, der skal være den nye hovedlov på området. Det harmonerer på ingen måder med de politiske aftaler bag loven. Læs hvad der er op og ned.
  ”Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres. Så de får en reel ny start,” sagde Statsminister Mette Frederiksen i hendes nytårstale i 2020.

  Adoption som social indsats steg efter statsministerens nytårstale

  Bortadoptioner som social indsats er steget efter statsministerens anbefaling i nytårstalen 2020, viser tal fra Ankestyrelsen. Samtidig viser en ny vidensindsamling fra VIVE, at børn, der bortadopteres, udvikler sig mere positivt end ved andre anbringelsesformer. Der er dog et men.
  De daglige konkrete borgerrettede afgørelser som driver økonomien på socialområdet træffes mange steder, ude som inde af social- og sundhedsfagligt personale. (Arkivfoto)

  Kommentar: Markant uligevægt i ekspertpanel

  Regeringens nye ekspertudvalg, som skal afdække udfordringsbilledet på socialområdet, bør udvides med en række faglige og hverdags-ekspertorienterede kompetencer. Der er solid overvægt af akademia fra den offentlige sektor på et område med mange ikke-offentlige aktører.

  Kommunerne bruger flere private botilbud

  Over de sidste ti år er kommunernes udgifter til private leverandører steget, mens købene hos andre kommuner er faldet, viser en ny rapport. I 2020 gik 55 procent af kommunernes udgifter til botilbud til eksterne køb.
  Det ikke er første gang, at ø-kommunen Langeland er i søgelyset for sin forvaltning af lovgivningen på børnesocialområdet.

  Ø-Kommunes håndtering af børnesager atter i søgelyset

  Langeland Kommunes håndtering af børnesager vækker opsigt. Kommunen er meldt til Ombudsmanden og Ankestyrelse, og ministeren skal i samråd. Vi bringer et overblik over sagen.

  Når stiftere af sociale tilbud indleder et generationsskifte

  Hvordan gennemfører man et kontrolleret generationsskifte? Det er ikke altid lige let viser erfaringerne, men måske har ægteparret Anette og Jørgen Aabye fundet en vej, efter mere end 25 år på det specialiserede område som sociale iværksættere. Læs her om deres håndgreb.
  Figuren viser den nuværende cirkulære ansvarsfralæggelse, hvor myndigheder henviser til hinanden, og ingen tager ansvar, fremgår det af handlingskataloget fra #enmillionstemmer.

  Handicapreform – Det er os det handler om

  Kommunerne både visiterer, driver og betaler ydelserne på handicapområdet og medvirker til en central interessekonflikt, hvor økonomi kommer forud for behov og faglighed, og skaber en cirkulær ansvarsfralæggelse. Det fremgår af et nyt inspirationskatalog til en handicapreform.
  Et forbud mod privatejede sociale tilbud svigter ikke bare de udsatte borgere, der mister deres tilbud. Skriver Laust Westtoft i dette indlæg.

  Opråb: Vi har brug for de sociale iværksættere

  Regeringen har sat en farlig kurs for velfærdssamfundet, hvis den skubber privat entreprenørskab, knowhow og kapital ud på sidelinjen med et forbud mod privatejede sociale tilbud. Den svigter ikke kun de udsatte borgere. Den udskriver samtidig en stor regning til skatteyderne. Har Socialministeren de penge?