Danske Handicaporganisationer

  Danske Handicaporganisationer

  Inflationen presser: Borgere med handicap dropper nødvendig behandling

  En ny undersøgelse viser, at stigende energipriser og inflationen presser borgere med handicap hårdt økonomisk. Flere dropper ellers nødvendig behandling. Handicaporganisationer vil have loft over sundhedsudgifter.
  Danske Handicaporganisationer vil gøre det nemmere for borgere med et handicap samt pårørende at stemme.

  Ny valgguide til borgere med handicap

  Danske Handicaporganisationer mener, at borgere med et handicap og pårørende ofte savner viden om, hvad de forskellige folketingskandidaters ambitioner er på handicapområdet.
  Danke Handicaporganisationer ønsker at bekæmpe ensomhed med 17 konkrete forslag.

  Danske Handicaporganisationer vil have flere med i fællesskabet

  Danske Handicaporganisationer har præsenteret 17 nye forslag, der skal få flere borgere med handicap med i fællesskabet.
  Hvad skal der ske, hvis man i dag modtager støtte efter serviceloven og så bliver ældre, hvordan skal den overgang håndteres i en kommende ny ældrelov?

  Handicapvinklen er næsten usynlig i løsningsforslag til ny ældrelov

  ”Den store handicapvinkel mangler at blive set på i løsningskataloget," siger formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen. Samtidig peger flere organisationer fra regeringens rådgivningspanel på, at en aldersgrænse for en ny ældrelov er uhensigtsmæssig.
  KL's undersøgelse peger på, at kommunernes forvaltning af handicapområdet er bedre end sit rygte. Det er der dog delte meninger om.

  Ny kritiseret KL-undersøgelse vil rense kommunernes handicapindsats

  Ny KL-undersøgelse tegner et helt andet billede af kommunernes indsats på handicapområdet end Ankestyrelsens Danmarkskort over omgørelser. Danske Handicaporganisationer kalder det en konstrueret virkelighed.
  "På langt sigt bliver man nødt til at se på, hvordan vi kan forbedre inklusionen i folkeskolen og være opmærksomme på de elever, der har handicaps så tidligt som muligt," siger Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer.

  Fire ud af ti unge uden job og uddannelse har handicap

  Hvis man vil gøre noget med antallet af unge uden uddannelse eller arbejde, så skal man fokusere på unge med handicap. De udgør 40 procent, viser ny analyse. Ifølge Danske Handicaporganisationer er der både en kort og langsigtet løsning.
  Et pilotstudie hos SDU viser, at en kørestolsbruger med delvis kronisk lammelse efter en hjerneblødning kunne rejse sig selv op. Nu skal ny robotteknologi testes i større skala. (Arkivfoto)

  Ny genoptræningsteknologi kan potentielt frigøre flere hænder

  Tre forskere - en ingeniør, en humanist og en idrætsfysiolog - mødte en dag hinanden. Resultatet er en ny form for genoptræningsrobot, der potentielt kan få flere kørestolsbrugere ud af stolen. Nu skal den testes i samarbejde med Dansk Handicap Forbund.
  Økonomiaftalen mellem KL og regeringen giver ingen håb for handicappede. Det vurder fra venstre KL-formand Martin Damm, formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen og SF's handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk.

  Nøglepersoner: Det ser mørkt ud for borgere med handicap

  På trods af lang tids protest og regeringens forståelsespapir, så skal borgere med handicap ikke regne med bedre forhold. Det vurderer KL, Danske Handicaporganisationer og SF i kølvandet på økonomiaftalen. Og så kommer KL med en erkendelse.
  Sidste år interviewede vi på NB-medier Thorkild Olesen og Ulrik Wilbek efter at Thorkild Olesen var udeblevet fra KL`s topmøde på socialområdet. I år dukkede Thorkild Olesen. Vi har talt med dem begge med perspektiv på det specialiserede socialområde.

  Placeringen af det specialiserede socialområde er fortsat til debat

  Hos Danske Handicaporganisationer forstår formanden ikke, at kommunerne holder til den stærke kritik af socialområdet. I KL peger formanden for socialudvalget på, at hvis der ikke er penge til området i kommunerne, så er der heller ikke penge andre steder.
  Kritikken hagler ned over regeringens udspil på handicapområdet. Blandt andet fra formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen og direktøren for rådgivningsfirmaet Embedsværket Sanne Møller.

  Kritik hagler ned over regeringen for handicap-udspil

  Regeringens ambitioner er skuffende små og er endda blevet mindre. Sådan lyder reaktionen fra Danske Handicaporganisationer ovenpå et udspil - og en længe ventet evaluering af hjælpen til fysiske og psykiske handicappede. Minister Astrid Krag mener, at udspillet vil løfte handicapområdet.
  DH og DA er gået sammen om forslag til, hvordan man kan få folk med handicap i job.

  Otte forslag til at få folk med handicap i job

  Sammen med Dansk Arbejdsgiverforening har Danske Handicaporganisationer lavet otte forslag til, hvordan man kan få folk med handicap i job.
  Landsformand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen er meget kritisk over for budgetloven.

  DH: Budgetloven er stalinistisk

  Kommunerne overskrider budgetterne på det specialiserede socialområde. Ifølge landsformand for DH, Thorkild Olesen, underbudgetterer kommunerne for at overholde servicerammen i budgetloven. "Det bliver økonomien, der overskygger alt," siger han.