Det specialiserede socialområde

  Det specialiserede socialområde

  En del af lovgivningen på socialområdet har nogle utilsigtede sidekonsekvenser, mener Natascha Mannemar. Derfor burde politikerne se lovgivningen efter i sømmene.

  Handicapchef til Folketinget: ‘Drop regler, der gør det dyrere, uden det bliver bedre’

  'Indimellem er der nogle regler og rammer, der gør, at noget bliver dyrere, uden at det bliver bedre,' siger driftschef Natascha Mannemar fra Aarhus Kommune. Hun opfordrer til, at man ser lovgivningen igennem, selvom det er svært.
  I Aarhus Kommune vil man gerne være selvforsynede med kommunale tilbud på socialområdet, så handicappede ikke skal flyttes til botilbud uden for kommunen.

  Kommentar: Fortællingen om selvforsyning og hjemtagning på socialområdet er rituel stammedans

  Når en kommune som Aarhus laver en politisk målsætning for selvforsyning og taler hjemtagning på socialområdet op, er det udtryk for en rituel fortælling, der ikke holder vand, men styrker kommunens selvforståelse. Kun få har bemærket et næsten skjult alternativ til kommunal selvforsyning, mener Steen Houmark.
  "Det handler om at sikre, at kommunen har tilpas meget på den lette ende af tilbudsviften til, at der er noget at sætte i værk," siger Mette Lindgaard fra PwC.

  Sådan kan kommunerne undgå de dyre sager på socialområdet

  Udgifterne på socialområdet stiger primært på grund af de dyre sager. Ifølge ekspert Mette Lindgaard fra PwC er der et stort potentiale for kommunerne, særligt hvis de mangler sociale tilbud i den lette ende af tilbudsviften.
  "Matrikelløse botilbud bør kun være et valg, hvis det er det, der er det bedste for borgeren," siger Mads Roke Clausen direktør for LOS. På billedet ses også Anni Sørensen, landsformand for LEV.

  Organisationer: Matrikelløse botilbud bør handle om kvalitet og ikke pris

  Kommunernes Landsforening har peget på matrikelløse botilbud som et værktøj til at mindske kapacitetsproblemerne på botilbudsfronten. Flere aktører mener, det bør handle om, hvilken kvalitet der leveres.

  Prognose: Private botilbud får igen kommunerne til at sprænge budgetterne

  Det er særligt de private botilbud, der får kommunernes budgetter til at sprænge på det specialiserede voksenområde. Alligevel bruger kommunerne dem stadig hyppigere. Se hvad din kommune bruger på private botilbud her.

  Tendensen fortsætter: Kommunernes udgifter til udsatte børn og unge stiger

  Kommunerne bruger stadig flere penge på det specialiserede børneområde. Fra 2018 til 2021 steg udgifterne med 750 millioner kroner. Nu viser en ny prognose for 2022, at tendensen fortsætter. Se udviklingen for din kommune her.
  "Vi håber på, vi kan levere noget, som kan bruges til forårets forhandlinger," siger Torben Tranæs fra VIVE.

  Vigtigt ekspertudvalg på socialområdet udsætter arbejdet

  KL og Regeringens nedsatte ekspertudvalg til at granske økonomien på det specialiserede socialområde når ikke at præsentere dets økonomiske resultater inden jul på grund af valget og regeringsforhandlingerne.
  Nu kan den enkelte kommune holde øje med, hvordan udgifterne har udviklet sig og sammenligne sit udgiftsniveau med andre kommuners. På billedet ses KL formand Martin Damm (V).

  Efterlysning af data: Nu vil KL skabe overblik over voksenområdet

  Kommunerne mangler data til socialområde. Nu har KL lavet et nyt værktøj til monitorering af det specialiserede voksenområde. Med det nye værktøj kan kommunerne få overblik over udviklingen, adgang til benchmarking og udgiftsprognoser for hele året.
  Findes der en lovhjemmel, hvor kommuner kan stille BPA-ordninger i bero, når brugeren er indlagt? Det spørgsmål rejser tre handicaporganisationer i et brev til Socialministeriet.

  Ministerformulering om handicaphjælp under indlæggelse har skabt usikkerhed

  ”Det er muligt for kommunalbestyrelsen at sætte en hjælperordning i bero under borgerens indlæggelse.” Den sætning i Socialministerens seneste hyrdebrev har skabt usikkerhed blandt mange brugere af BPA-ordningerne. Spørgsmålet er, om der er lovhjemmel.
  I en tilsynsrapport om botilbuddet Rosenkildevej 87 - 89 i Slagelse påpeger Socialtilsynet, at der længe har været misforhold imellem tilbuddets realiserede omsætning og omkostninger.

  Slagelse vil sende regningen fra tvangslukket botilbud videre til køberkommuner

  Socialtilsyn Øst har varslet et botilbud i Slagelse Kommune tvangslukket. Kommunen forventer at sende et millionunderskud videre til køberkommunerne. Læs mere om det her.
  "Konsekvensen er, at vi skal over og spare på skoler, daginstitutioner og ældreområdet." Sådan siger kommunaldirektør Eik Møller om udfordringerne på det specialiserede socialområde.

  Kommunaldirektør: Vi kan ikke blive ved med at finansiere socialområdet som i dag

  ”Konsekvensen er, at vi skal spare yderligere på skoler, daginstitutioner og ældreområdet,” siger kommunaldirektør i Ballerup Kommune, Eik Møller. Han mener, der er behov for både at prioritere og forventningsafstemme på det specialiserede socialområde.
  En række organisationer ønsker, at en kommende regering skriver en handicapreform ind i sit regeringsgrundlag. På billedet ses Levs landsformand, Anni Sørensen.

  Organisationerne vil have handicapreform ind i regeringsgrundlaget

  Efter Rigsrevisionens kritik af kommunernes indsats på handicapområdet, skal et kommende regeringsgrundlag indeholde en reform af handicapområdet. Det mener en række handicaporganisationer.