FSD

FSD - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark