Handicap

  Inflationen presser: Borgere med handicap dropper nødvendig behandling

  En ny undersøgelse viser, at stigende energipriser og inflationen presser borgere med handicap hårdt økonomisk. Flere dropper ellers nødvendig behandling. Handicaporganisationer vil have loft over sundhedsudgifter.
  Både i Aarhus og Odense Kommune er der nye initiativer på handicapområdet.

  Aarhus og Odense Kommune laver nye handicapinitiativer

  I Aarhus Kommune har man netop lavet en ny samarbejdsaftale om beskyttet beskæftigelse, mens Odense Kommune har vedtaget deres nye handicappolitik.
  Ved Folketingets åbning den 4 oktober var der valgstemning og mange fik taget selfies. Samme dag udsendte Social- og Ældreminister Astrid Krag et sidste hyrdebrev til kommuner og regioner.

  Socialministeren udsendte hyrdebrev til kommunerne to minutter i valgkamp

  Et hyrdebrev fra socialminister Astrid Krag til kommunerne indeholder et signal om, at forandringer er på vej i forhold til BPA-ordningerne. Opgaver hendes efterfølger må fører ud i livet. I Handicapbranchen Danmark er man optimistisk. I FOA har man ikke hænderne over hovedet.

  Ingen stigning i modtagere af handicapydelser selvom udgifterne stikker af

  Kommunernes udgifter til socialområdet er steget med to milliarder kroner siden 2018, mens antallet af handicapydelser har ligget på et helt stabilt niveau.

  Fakta: Så få nye borgere modtager handicapydelser i kommunerne

  Siden 2018 har der været en lille stigning i antallet af borgere, der modtager handicapydelser. Det skal ses i lyset af kommunernes kamp for at få pengene til at række på området. Se udviklingen i din kommune her.
  Takket være højkonjunkturen er mange borgere med handicap kommet i arbejde.

  Højkonjunktur har fået borgere med handicap i job

  Siden 2008 har der aldrig været så mange borgere med handicap på arbejdsmarkedet. "Mange af borgerne med handicap har kompetencer, som der er brug for," siger seniorforsker fra VIVE Mona Larsen.
  Siden handicaporganisationerne demonstrerede mod manglende penge i økonomiforhandlingerne til netop det område tilbage i juni 2021, er der ikke sket meget. Regeringen har med sin nye 2030 plan heller ikke kommet med idéer eller løsninger til, hvordan handicapområdet så skal prioritere midlerne fremadrettet.

  Regeringens 2030 plan nævner ikke det specialiserede socialområde

  Der afsættes ikke midler specifikt til handicapområdet i regeringens nye 2030 plan. Faktisk er det specialiserede socialområde ikke nævnt i den 182 siders lange plan.
  Borgmester Michael Ziegler er skeptisk over for at skulle vente helt frem til 2028 med at få afklaring om placeringen af handicapområdet.

  Borgmester: Vi kan ikke vente til 2028

  Regeringen vil først se på, om handicapområdet skal tages fra kommunerne i 2028. Det kan kommunerne ikke vente på, mener Høje-Taastrups borgmester. "Så er kulturbudgettet nedlagt for længst."
  UlykkesPatientForeningens medlemmer kan ikke genkende billedet af KL's undersøgelse at kommunernes indsats på handicapområdet.

  Debat: Virkeligheden på handicapområdet afhænger af, hvem man er

  "Der sker fejl, og der er mangler på handicapområdet, det vidner både vores tal om, og afgørelserne fra Ankestyrelsen, uanset hvordan KL forsøger at fremstille det." Sådan skriver formanden for UlykkesPatientForeningen, Janus Tarp.
  Partierne er for langt fra hinanden og forhandlingerne går for langsomt.

  Analyse: Ingen handicapaftale inden valget

  På nuværende tidspunkt er det fuldstændigt urealistisk, at partierne skulle nå at lande en aftale på handicapområdet.
  Viceborgmester og udvalgsformand i Esbjerg mener, at lovgivningen er for kompliceret i sager, hvor forældre søger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  Kommune erkender alt for lange ventetider i sager om tabt arbejdsfortjeneste

  Ventetiderne i Esbjerg Kommune er alt for lange, når der søges om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med et handicappet barn. Sådan lyder kritikken fra forældre. Politikere og forvaltning erkender problemet, men taler om, at 'det er et landsdækkende problem'.
  Danke Handicaporganisationer ønsker at bekæmpe ensomhed med 17 konkrete forslag.

  Danske Handicaporganisationer vil have flere med i fællesskabet

  Danske Handicaporganisationer har præsenteret 17 nye forslag, der skal få flere borgere med handicap med i fællesskabet.