Handicappede

  -

  En ny ældrelov vil alt andet lige betyde nye snitflader som man på socialområdet bør være opmærksom på.

  Kommentar: Løsningskatalog til ny ældrelov efterlader socialområdet på perronen

  Social- og handicapområdet deler lovgivning med ældreområdet, men en ny ældrelov er på vej. En fortroligstemplet rapport med løsningsforslag illustrerer behovet for, at tænke mere på tværs, når man rykker en hel målgruppe ud af lov om social service.

  Regeringens handicapudspil skal løftes af finansloven

  Det er primært finansloven for 2022, der skal sikre medarbejdere til at implementere regeringens udspil "Et liv med ligeværdige muligheder." Et skøn viser nemlig, at udspillet i sig selv ikke vil betyde væsentligt flere medarbejdere.
  I Norddjurs Kommune er der som i flere andre østjyske kommuner ikke mulighed for flere kommunebetalte ture til og fra sygehuset, selvom genoptræningsperioden endnu ikke er slut.

  Stor forskel i tilbud om kørsel til borgere med handicap

  Susanne Hvids kommune tildeler ikke ekstra handicapkørsler, mens andre østjyske kommuner gør det efter en individuel vurdering. Se hvilke kommuner her.
  Hos Handicapbranchen Danmark imødeser formanden Michael Graatang yderligere virksomhedslukninger, hvis Christiansborg ikke griber ind over for kommunernes underbetaling og vedtager en genopretning for området.

  Konkurs i handicapbranchen kædes sammen med kommunernes prisberegning

  En konkurs får både politikere, fagbevægelse og branche til enslydende at lange ud efter kommunernes prissætning på BPA-området. ”Vi ser normalt stort på arbejdsgiverundskyldninger, men vi har et regulært problem i kommunernes udmåling af løn- og administrationsgebyr,” lyder det fra Enhedslisten.
  Antallet af studerende med funktionsnedsættelser er steget meget de sidste ti år.

  Stor vækst i antallet af studerende med fysiske og mentale handicap

  Mere end hver tiende studerende har i dag et handicap. De seneste ti år har der været en stor stigning i antallet af studerende med fysiske og mentale handicap, viser ny undersøgelse.
  Socialchef i Nyborg Kommune Vickie Kramer er bekymret for, at regeringens nye udspil på handicapområdet vil medføre yderligere bureaukratisering.

  Kritik af handicapudspil: Dyrt og bureaukratisk

  Det bliver dyrt og bureaukratisk. Sådan lyder kritikken af regeringens nye handicapudspil, hvis mange forslag også minder om den eksisterende organisering på socialområdet.

  Nyt handicapudspil fra regeringen: Skal sikre højt specialiseret hjælp

  Regeringen præsenterer i dag et nyt udspil til specialplanlægning. Her vil man blandt andet gøre op med kommunale forskelle på det højt specialiserede område.
  DH og DA er gået sammen om forslag til, hvordan man kan få folk med handicap i job.

  Otte forslag til at få folk med handicap i job

  Sammen med Dansk Arbejdsgiverforening har Danske Handicaporganisationer lavet otte forslag til, hvordan man kan få folk med handicap i job.
  Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2022 skabte store demonstrationer på Christiansborg sidste år, hvor handicaporganisationerne var rasende over ikke at få flere penge i aftalen.

  KL: Regeringen overholder ikke deres del af aftalen på handicapområdet

  Kommunerne får endnu engang ikke penge til at dække opdriften på det specialiserede socialområde. De får heller ikke anbefalinger til, hvad de så skal prioritere. Regeringen må betale det, det koster frem til 2024, siger KL.
  Social- og ældreminister Astrid Krag fastslog på et samråd, at Statsrevisorernes kritik ikke var voldsom

  Ministeren fastslår: Det var ikke en skarp kritik fra Rigsrevisionen

  Social- og ældreminister Astrid Krag var kaldt i samråd om Rigsrevisionens beretning om kommunernes håndtering af handicapområdet. Her understregede hun, at der trods alt ikke var tale om en skarp kritik.

  Sådan bliver hjælpen til borgere med handicap ved folkeafstemningen

  Borgere med handicap stemmer typisk mindre end den øvrige del af befolkning, men ved folkeafstemningen vil der være en række hjælpemidler. Eksempelvis en overlægsplade til stemmesedlen med punktskrift.

  Se merudgifterne: Det koster det at ansætte flere på handicapområdet

  I nye svar til Folketinget forholder social- og ældreminister Astrid Krag sig til, hvad det vil koste at ansætte henholdsvis flere faguddannede medarbejdere på botilbud til voksne med handicap samt flere kommunale sagsbehandlere.