handicapreform

  Venstre, Enhedslisten og De Konservative ønsker at se på visitationen i handicapforhandlingerne.

  Forhandlinger på handicapområdet er i gang: Flere partier vil se på visitationen

  Forhandlingerne på handicapområdet er skudt i gang med en teknisk gennemgang af evalueringen af det specialiserede socialområde. Flere partier vil se på visitationen.

  Nyt handicapudspil fra regeringen: Skal sikre højt specialiseret hjælp

  Regeringen præsenterer i dag et nyt udspil til specialplanlægning. Her vil man blandt andet gøre op med kommunale forskelle på det højt specialiserede område.
  Formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen

  Danske Handicaporganisationer gav KL en fuckfinger i Aalborg

  ”Regeringen og kommunernes økonomiaftale er en fuckfinger til os med handicap.” Sådan lød det fra Danske Handicaporganisationer efter, at aftalen blev præsenteret. Nu er fuckfingeren givet tilbage både på de sociale medier og ved sidste øjebliks afbud til KL´s topmøde på social- og sundhedsområdet.
  Figuren viser den nuværende cirkulære ansvarsfralæggelse, hvor myndigheder henviser til hinanden, og ingen tager ansvar, fremgår det af handlingskataloget fra #enmillionstemmer.

  Handicapreform – Det er os det handler om

  Kommunerne både visiterer, driver og betaler ydelserne på handicapområdet og medvirker til en central interessekonflikt, hvor økonomi kommer forud for behov og faglighed, og skaber en cirkulær ansvarsfralæggelse. Det fremgår af et nyt inspirationskatalog til en handicapreform.
  Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) handler grundlæggende om retten til et frit liv uanset handicap”, siger LOBPAs direktør Michael Graatang til OPS-Indsigt (Modelfoto)

  Kommunerne har reduceret i tilgangen af hjælperordninger

  Tilgangen af nye BPA-ordninger er faldet med 50 procent de seneste fire år. Hos KL er meldingen, at kommunerne tidligere har været for rundhåndede. Hos interesseorganisationen LOBPA skriver formanden på Facebook, hvor skamfuld man kan opleve sig over at have vundet i det kommunale lotteri.