Partierne har ventet siden marts på beregningerne af Sundhedsstyrelsens faglige oplæg.

Partierne venter stadig på psykiatrisvar

Tilbage i marts måned fik sundhedsministeren et udvalgsspørgsmål om, hvad det ville koste at gennemføre Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en tiårsplan for psykiatrien. Svaret er ikke kommet endnu.
Her kan du læse alt om efterværn.

Forstå efterværn på fem minutter

I denne artikel har vi samlet alt, du behøver at vide om efterværn.
Mange overlæger har allerede forladt den offentlige psykiatri og endnu flere overvejer det. Læs hvad er er op og ned. (Arkivfoto)

Den langsomme privatiseringsbølge ruller nu ind over psykiatrien

Dårlige arbejdsvilkår i den offentlige psykiatri fører til øget privatisering. Det kan man læse ud af en ny undersøgelse blandt landets psykiatriske overlæger. Men overlægerne er ikke de eneste faggrupper i sundhedsvæsnet, der de seneste år har søgt ud i den private sektor.
I en ny svarer 43 procent af virksomhederne, der har en medarbejder med nedsat arbejdsevne, at jobcentret er årsag til ansættelsen.

Ny undersøgelse: Jobcentre dygtige til at få udsatte i job

En ny undersøgelse fra rekrutteringsvirksomheden Ballisager viser, at jobcentrene er effektive til at få personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.
Viceborgmester og udvalgsformand i Esbjerg mener, at lovgivningen er for kompliceret i sager, hvor forældre søger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Kommune erkender alt for lange ventetider i sager om tabt arbejdsfortjeneste

Ventetiderne i Esbjerg Kommune er alt for lange, når der søges om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med et handicappet barn. Sådan lyder kritikken fra forældre. Politikere og forvaltning erkender problemet, men taler om, at 'det er et landsdækkende problem'.
Venstre er ikke med til forhandlingerne i Finansministeriet.

Psykiatriforhandlinger: Kun de røde partier er med i Finansministeriet

Mens de røde partier forhandler i Finansministeriet, forhandler de borgerlige stadigvæk i Sundhedsministeriet. Venstres Martin Geertsen kalder det besynderligt.
Enhedslisten fortæller, at der endelig er fremdrift i psykiatriforhandlingerne.

Enhedslisten: Nu er der fremdrift i psykiatriforhandlingerne

Efter psykiatriforhandlingerne er rykket over i Finansministeriet, er der langt om længe kommet fremdrift. Det mener Enhedslisten, der vil have landet en aftale inden valget.
Der er ikke stor opbakning til KL's undersøgelse af handicapområdet.

Byrådsmedlem: KL’s handicapundersøgelse er tendentiøs

Et konservativt byrådsmedlem rejser en skarp kritik af KL's undersøgelse af kommunernes indsats på handicapområdet. "Man forsøger at tegne et billede, der passer ind i KL's argumentation."
Omkring 80 procent af de mennesker, der modtager kontanthjælp, har andre problemer end arbejdsløshed. Derfor skal systemet indrettes på en måde, der sikrer dem den bedst mulige indsats, lyder det fra Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Nyt forslag: Syge og udsatte skal ud af jobcentre

Syge og udsatte borgere skal ud af jobcentrene og i stedet hjælpes af en ny tværfaglig enhed. Det foreslår Dansk Socialrådgiverforening.
Socialstyrelsens Task Force afleverer en graverende rapport om familieområdet i august, men kommunen haver først i medierne i september.

Task Force indsats: Solrød Kommune arbejder på bedre sagsbehandling

Solrød Kommune iværksatte en handlingsplan med hjælp fra Socialstyrelsens Task Force for at rette op på sagsbehandlingen i Familieafsnittet. Da Task Forcen afleverer sin rapport, måtte borgmesteren ud at forklare sig.
Danke Handicaporganisationer ønsker at bekæmpe ensomhed med 17 konkrete forslag.

Danske Handicaporganisationer vil have flere med i fællesskabet

Danske Handicaporganisationer har præsenteret 17 nye forslag, der skal få flere borgere med handicap med i fællesskabet.

Seks ud af ti venter for længe på hjælp i psykiatrien

Partierne vil nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Nye tal viser, de får deres sag for, da et flertal af børn og unge ikke udredes til tiden. De Konservative kalder det forfærdeligt. Se udviklingen her.